กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการวารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ติดต่อ
ที่อยู่:
กองบรรณาธิการวารสารอัลฮิกมะฮฺ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เลขที่ 135/8 ม.3
ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
64160
ไทย

โทรศัพท์: 080-7080-289 (อาจารย์ฟาริด อับดุลลอฮ์ หะซัน)

ข้อมูล: หรือ ตู้ ปณ. 142 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000