รูปแบบและคำแนะสำหรับผู้เขียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

รูปแบบและคำแนะนำสำหรับผู้เขียน

 

          วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี(Fatoni University  Al-Hikmah Journal) เป็นวารสารตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณประโยชน์ ที่ได้รวบรวมผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ซึ่งจัดตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือนต่อฉบับ

 

          บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จะต้องเป็นวารสารที่ไม่เคยเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ มาก่อน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน บทความดังกล่าวต้องชี้แจงให้กับกองบรรณาธิการวารสาร เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการประเมินบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสาขาชำนาญการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทความ Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:%M น.