ข้อกำหนดวารสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

      ข้อกำหนดวารสาร

 

      1.ทัศนะและข้อคิดเห็นในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน

         ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบแต่อย่างใดของคณะบรรณาธิการ

 

      2.ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕:%M น.