กองบรรณาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

 

คณะกรรมการกองบรรณาธิการประจำวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ

 

 

 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  สังกัด
รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ บรรณาธิการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิบรอเฮม สือแม รองบรรณาธิการ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลัน อุทัย กรรมการกองบรรณาธิการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทขาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ กรรมการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ผู้่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ กรรมการกองบรรณาธิการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีระพันธ์ เดมะ              กรรมการกองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม กรรมการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสรี ลัดเลีย               กรรมการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิดริส  ดาราไก่ กรรมการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุนทรง กรรมการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัียสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัสย์ นนทวานิช   กรรมการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ดร.อับดุลเลาะ ยูโซ๊ะ                      กรรมการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี กรรมการกองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.มูหามัดรูยานี บากา                            กรรมการกองบรรณาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา              
Dato’ Assoc. Prof. Dr. Mohd. Rodi Usman กรรมการกองบรรณาธิการ University of Science Malaysia (USM)
Prof. Dr. Mohd Nasran Mohama           กรรมการกองบรรณาธิการ The National University of Malaysia (UKM)

 

 

                                                                                                                 

                                                                 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:%M น.