คณะผู้จำทำวารสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

พิสูจน์อักษร           ดร.อิบรอเหม เต๊ะแห

อาจารย์อับดุลรามันห์ โตะหลง

อาจารย์วิไลวรรณ กาเจร์

อาจารย์คอลีเย๊าะ ลอกาซอ

 

 

ฝ่ายจัดการ             นายฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน

นายมาหะมะ ดาแม็ง

นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ

 

 

 

รูปแบบ                   นางสาวรอฮานิง หะนะกาแม

นายมูฮัมหมัด สนิ

นางสาวกามีละ สะอะ