ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ วารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอให้มีความสนุกกับอ่านบทความครับ..
AL-HIKMAH